Domiciliària

fisio-4217

La fisioteràpia a domicili està indicada per a les persones que no es poden desplaçar per edat o per algun tipus de patologia. En aquests casos, el tractament va dirigit bàsicament a millorar la qualitat de vida del pacient i es basa en exercicis d’activació del moviment i l’equilibri, i també higiene postural: seure, estirar-se, aixecar-se, desplaçar-se, etc. Quan el malalt ho permet, facilitem la marxa i fem mobilitzacions d’articulacions afectades per tal de restablir el moviment.
Ajudem a adaptar-se a l’entorn, tant al pacient com als seus cuidadors, als quals ensenyem a fer transferències correctes i donem informació per a l’atenció integral del malalt, ja que són ells qui hi passen més hores.

Tractaments Domiciliaris

Les patologies més freqüents amb què ens trobem són:
– Traumatismes cranioencefàlics
– Accidents vasculars cerebrals
– Paraplegies i hemiplegies
– Malats respiratoris
– Malats neurològics
– Allitaments de llarga durada

Donem guies d’exercicis per fer-los durant el dia per tal que el pacient guanyi autosuficiència dins de les seves possibilitats.

Si voleu informació sobre els nostres tractaments, contacteu amb nosaltres

Contacte a través de WhatsApp
Contacte a través de WhatsApp