Fent camí cap a la salut


Una gran part de la població del primer món pateix una inflamació de baix grau, que és una inflamació no perceptible, no visible i amb símptomes no alarmants. Aquesta inflamació -generalitzada, que pot afectar tot l’organisme- de baix nivell és habitualment deguda als mals hàbits alimentaris, manca de descans correcte, patir estrès de forma sostinguda […]Llegir-ne més...