Avís Legal

Dades Identificatives

En compliment amb el deure d’informació a continuació es faciliten les següents dades:

Nom empresa: Kilabe S.C.P.
Domini: https://fisioterapia-terrassa.cat
Domicili: Blasco de Garay, 116 baixos – 08224 Terrassa
CIF: J64038011
Inscrita en el registre mercantil de Barcelona, tom —, foli 42, full— sec. gral. inscr.—

Correu electrònic de contacte: info@fisioterapia-terrassa.cat

Usuaris

L’accés i / o ús d’aquest portal Kilabe S.C.P. atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

Ús del portal

Kilabe S.C.P. proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet propietats a Kilabe S.C.P. als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Kilabe S.C.P. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Kilabe S.C.P. dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
(iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Kilabe S.C.P. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Kilabe S.C.P. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Kilabe S.C.P. per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Kilabe S.C.P.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Kilabe S.C.P.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Kilabe S.C.P.

L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Kilabe S.C.P.

Exclusió de Garanties i resposabilitat

Kilabe S.C.P. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

Kilabe S.C.P. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Enllaços

En el cas que Kilabe S.C.P. disposi d’enllaços cap a altres llocs d’Internet, Kilabe S.C.P. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Kilabe S.C.P. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’Exclusió

Kilabe S.C.P. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions General és d’ús.

Generalitats

Kilabe S.C.P. perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les Presents Condicions i Durada

Kilabe S.C.P. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Dades de caràcter personal

D’acord al que estableix la llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’usuari cedeix l’ús de les dades que publica al titular del web, i es compromet a contactar amb aquest en cas de desitjar la seva modificació o eliminació. Aquest contacte es realitzarà mitjançant correu electrònic a l’adreça info@fisioterapia-terrassa.cat. Les seves dades seran tractades de forma confidencial d’acord amb la legislació vigent sobre proteccio de dades i no seran cedits a tercers sense el seu consentiment.

Legislació aplicable i Jurisdicció

La relació entre Kilabe S.C.P. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Tornem -a poc a poc i amb mesures de protecció- a la #NovaNormalitat

Benvolgudes/ts,
Ja fa unes setmanes que el nostre centre va iniciar el retorn a la normalitat, evidentment amb mesures de protecció i només amb atenció en hores concertades.

Per explicar-vos-ho, hem realitzat una publicació al nostre perfil a Facebook on en parlem amb detall. Si teniu cap dubte, feu-nos-ho saber i mirarem de resoldre’l 🙂. Podeu contactar-nos al  93 733 90 79 / 655 615 564.

Us donem les gràcies per ajudar-nos a complir aquestes mesures.