El Restrenyiment


El restrenyiment fa referència a deposicions poc freqüents o dures, o la dificultat per a expulsar-les. No es tracta d’una malaltia, sinó d’un símptoma habitualment associat a alguna disfunció. Pot implicar dolor durant el pas d’una deposició, incapacitat per evacuar després de fer força o empenyer durant més de 10 minuts o l’absència de deposicions […]Llegir-ne més...