Recopilatori d’articles publicats al nostre mur de Facebook (IV)

Aquests són els articles publicats al nostre mur de Facebook durant el segon, tercer i quart trimestre de 2017. Tots són articles molt interessants i amb continguts fidedignes, des del vessant de la fisioteràpia. Per això us els recopilem tots a continuació:

Una investigación demuestra que la fisioterapia reduce el dolor y mejora la movilidad y la capacidad funcional de los pacientes con artrosis de cadera
http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=36578&idh=7986

La importancia de recurrir a la fisioterapia ante cualquier dolencia
https://objetivocastillalamancha.es/contenidos/nacional/importancia-recurrir-fisioterapia-ante-cualquier-dolencia

Fisioteràpia i post cirurgia
https://fisioterapia-terrassa.cat/fisioterapia-post-cirurgia/

La fisioterapia ayuda a las pacientes con cáncer de mama desde el punto de vista físico y emocional
http://www.navarrainformacion.es/2017/10/19/la-fisioterapia-ayuda-las-pacientes-cancer-mama-desde-punto-vista-fisico-emocional/

Contacte a través de WhatsApp
Contacte a través de WhatsApp