La importància de les cervicals

Ja sabem que les cervicals és una zona que acostuma a molestar a una gran majoria de la població, però potser no som conscients dels problemes que poden sorgir amb un mal funcionament de les cervicals.

La columna cervical està formada per set vèrtebres, la primera vèrtebra està situada justament sota l’occipital, un os que es troba a la base del crani, el qual esta foradat per on surt la medul·la espinal, que queda protegida per tot el conjunt de vèrtebres de la columna. Els impulsos nerviosos circulen  cap al cervell per la medul·la espinal mitjançant el sistema nerviós perifèric (SNP). El SNP es un sistema complex  nerviós d’on surten les arrels nervioses espinals. Aquets nervis circulen fora del canal o medul·la espinal fins als òrgans, braços, cames, dits … por tot el cos.  Les vèrtebres cervicals es relacionen entre elles mitjançant articulacions, mantenint una distancia gràcies als discs intervertebrals,amb una musculatura y uns lligaments que permeten realitzar  el moviment. Aquestes vèrtebres són les més diminutes y mòbils de la columna,ja que la zona cervical suporta els canvis de moviment més intensos causats per al moviment del cap.

La zona cervical és l’encarregada, entre moltes altres coses, de controlar la postura, conèixer la posició de cap en relació al cos i la disociació dels ulls i cap. Després d’un moviment brusc com pot ser un accident de trànsit, aquests tres factors poden quedar alterats i s’han de restablir, si no pot provocar dolor cervical, mal de cap, alteracions sensorials i dolor radicular(adormiment d ‘alguna zona del braç).

La primera vèrtebra cervical te dos foradets per on passa l’artèria vertebral, que porta tota la irrigació dels músculs cervicals, cap i cervell, per una rotació, mal posició o compressió en aquesta zona, pot produir mals de cap per una manca d’irrigació. Això és tractable i la millora pot ser espectacular.

El moviment cervical va molt lligat al moviment de l’extremitat superior, per un problema al braç pot donar i normalment dóna, dolor cervical i passa el mateix a l’inrevés, per un dolor cervical prolongat pot aparèixer un dolor al braç, que es pot confondre amb una tendinitis d’espatlla.

Les cervicals és un tros molt petit del nostre cos però massa important per no cuidar-lo.

Contacte a través de WhatsApp
Contacte a través de WhatsApp