La Fisioteràpia Pediàtrica

Què podem tractar amb la fisioteràpia pediàtrica?

Tractaments de símptomes o transtorns derivats d’altres patologies com: -Afeccions respiratòries -Diferents transtorns infantils -Retard en el desenvolupament psicomotriu -Plagiocefàlies -Cervicàlgies congènites

Teràpia respiratòria

En la teràpia respiratòria és molt important actuar de forma preventiva just en l’aparició dels primers símptomes per així intentar evitar possibles complicacions. Està basada en l’utilització de diferents tècniques per afavorir el drenatge de secrecions i millorar la capacitat pulmonar. Quan l’infant és petit es fa de forma passiva però quan ja pot entendre les explicacions del fisioterapeuta es demana la seva col.laboració alhora de fer la teràpia, així amb el temps l’infant aprén la tècnica i se la sap aplicar ell mateix sense l’ajuda ni el suport del fisio, sent així capaç de realitzar-se un autodrenatge de secreccions. Va dirigit a infants amb patologies respiratòries que provoquen un augment de les secrecions i per tant una dificultat respiratòria. Els beneficis -L’infant a mida que va realitzant les sessions aprèn la tècnica per a realitzar-se ell mateix el drenatge quan ho necessiti -Al realitzar la teràpia en l’aparició dels primers símptomes generalment s’eviten les complicacions alhora que evitem la sobrecàrrega de l’organisme de l’infant amb medicaments i antibiòtics que acaben afectant al sistema de defenses.

Tractament amb transtorns infantils

Com per exemple:

– Paràlisi Cerebral infantil.
– Retard psiconeuromotriu.
– Distròfies musculars.

El tractament en la Fisioteràpia Pediàtrica és dissenyat i adaptat individualment per a cada nen i les seves necessitats i es fan servir diferents mètodes i tècniques. El que es pretén és ajudar a l’infant a millorar la seva autonomia en les activitats de la vida diària i disminuir o enlentir diferents patologies on transtorns secundaris associats que puguin aparèixer. En la fisioteràpia pediàtrica és molt important el treball conjunt amb l’entorn familiar per tal de fer que el tractament aplicat es puguin transmetre i treballar a casa. En el cas de ser necessari es dóna suport a les famílies pe a facilitar el desenvolupamnet del nen en l’entorn familiar. Partint de la base que els nens no som com els adults i que la seva prioritat és el joc, s’utilitza aquest per a treballar els objectius a realitzar al llarg de la sessió. És molt important que el nen participi activament (sempre dins les possibilitats de cada infant) del seu tractament.

Contacte a través de WhatsApp
Contacte a través de WhatsApp