La Covid-19, què afecta? I després què?

Com ja sabreu, la pandèmia COVID-19 és causada pel virus SARS-CoV-2 i els seus principals símptomes són la febre, la tos i la falta d’aire o dificultat per respirar.
Una de les complicacions més freqüents és la pneumònia.

Cal diferenciar entre una pneumònia i una bronquitis: no són el mateix.

Què és la bronquitis?

Les bronquitis es produeixen a causa d’una inflamació de les vies aèries, bronquis i bronquíols, i aquestes s’omplen de moc com a resposta de l’actuació del virus o bacteri que l’afecta.
Quan es té bronquitis es pot tenir tos. I aquesta tos, generalment, és productiva, per eliminar el moc. En aquests casos va molt bé la fisioteràpia, que ajuda a obrir les vies respiratòries i facilitar l’eliminació d’aquesta mucositat i així evitar que s’infecti.

Què és la pneumònia?

La pneumònia és causada per bacteris, virus i fongs, que afecten els alvèols. Aquests es troben a la part més profunda del pulmó, on es porta a terme l’intercanvi de gasos que es produeix entre l’oxigen i el diòxid de carboni. Quan hi ha pneumònia, aquests alvèols s’omplen de fluids i aquests líquids inunden el pulmó, per això hi ha una gran dificultat per respirar.

La pneumònia no té per què afectar els bronquis, ni manifestar-se amb la presència de mucositat.

Els símptomes que presenta són tos seca, febre, calfreds i augment de la freqüència respiratòria i el ritme cardíac. Les vacunes poden ajudar a prevenir els casos de pneumònia.

Què passa als pulmons amb la Covid-19?

La majoria d’afectats per la COVID-19 no desenvolupen una pneumònia, però hi ha un gran tant per cent que necessiten ingrés. Quan el pacient estigui estable és quan pot començar a pensar en la seva recuperació.

Què pot fer la fisioteràpia en aquests casos?

  • La fisioteràpia ens pot ajudar a restaurar la condició física mitjançant exercicis aeròbics, com caminar, marxa ràpida, trotar, nedar,… exercitant-nos de manera gradual, començant amb una intensitat baixa i sense esgotar-nos massa. S’ha de fer un entrenament gradual, diari, però molt suau. L’objectiu és recuperar l’estat físic anterior a l’afectació i a l’ingrés.
  • Molts pacients que han patit Covid-19 passen per un ingrés llarg o molts dies d’allitament. Això comporta una pèrdua de musculatura. En aquests casos, els fisioterapeutes podem ajudar a treballar de manera analítica (i sense fatiga) la musculatura, fer exercicis de força i entrenament adients, per grups musculars.
  • Si durant un temps s’ha respirat amb dificultat i hi ha zones bloquejades o sobrecarregades per massa esforç, els fisioterapeutes podem ajudar realitzant tècniques ventilatòries, reeducant els patrons respiratoris i ajudar a millorar la ventilació. Ho aconseguirem mobilitzant el tòrax (costelles, diafragma…) i mobilitzant secrecions, sobretot en pacients on existeix una patologia crònica prèvia.

A Kilabe comptem amb una fisioterapeuta especialitzada en fisioteràpia respiratòria. Si necessiteu ajuda, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres: us orientarem i ajudarem en tot el que sigui possible.

Contacte a través de WhatsApp
Contacte a través de WhatsApp